Friday, 30 October 2015

GEES VAN VERNIETIGING / SPIRIT OF DESTRUCTION

'n Gees van vernietiging, aangedryf deur politieke elemente, het die Suid-Afrikaanse jeug in ons tersiêre inrigtings gyselaar geneem om wanorde en geweld aan te hits en outoriteit te vernietig. Die gevolge is anargie en totale afbreek van bestaande tersiêre onderrig, sodat die nuwe geslag volwassenes ongeletterd en ongeskoold sal wees, beheerbaar deur enige mag wat werklose mense in armoede wil manipuleer. Alle soortgelyke aksies dwars oor die wêreld het uiteindelik getoon dat vryheid en vooruitgang skipbreuk gelei het. Is 'n rewolusie op hande? Mag God ingryp om die magte van die dood en doderyk te bind.
A spirit of destruction, driven by political elements, captured the youth in South-Africa and took them hostage to cause chaos and to fuel violence and destroy authority. The end result will be total anarchy and the complete destruction of tertiary education, leaving us a new uneducated and unschooled generation who can be manipulated and controlled when being jobless and in poverty. All similar actions all over the world proofed finally to be the downfall of freedom and progress. Is this a revolution at our doorstep? May God interfere and bind the spirits of death and hades.

No comments:

Post a comment